Modernisering: en bevægelse eller proces, som beskriver udviklingen i et samfund

Modernisering sker, når et samfund bevæger sig væk fra overtro og fattigdom og hen mod et samfund præget af rationel og videnskabelig viden, der giver vækst og frihed til borgerne, fx i DK, var næsten alle landmænd, så blev de fabriksarbejdere og i dag er majoriteten i servicesektoren

Der er 3 faser for modernisering: Det førmoderne samfund, det moderne samfund og senmoderne samfund

NB! Denne model er ikke for alle samfund (kun vestlige lande) da samfund udvikler sig anderledes, fx super religiøse samfund eller dem der ikke tror på teknologi som Amish folket

Det førmoderne samfund (landbrugs samfundet pga. 95% var landmænd) (-1800):
Livet var knyttet til slægten. Det var præget af traditioner. Derfor bliver det også kaldt det traditionelle samfund. Hierarki eller hakkeorden var overalt i samfundet. Hierarkiet gik fra kongen over adelen og til patriarken, der havde revselsesret overfor sin hustru og sine børn.

Det moderne samfund (1800-1950):
Det var her at den industrielle revolution var, og samfundet var præget af rationalitet og fornuft, og ny teknologi blev opfundet hurtigt bl.a. pga. de to verdenskrige. Samt arbejderen ønskede bedre vilkår og sådan blev socialisme lavet:

Sekularisering: processen hvor troen/religion fik konkurrence af naturvidenskabelige forklaringer

Urbanisering: Processen hvor landbefolkningen flyttet til byerne

Det senmoderne samfund (1950 – i dag):
En forlængelse af udviklingen i det moderne samfund, Perioden er kendetegnet ved velfærdsstaten, Amerikas kulturelle, politiske og økonomiske indflydelse efter 2. verdenskrig.
Og I 1990’erne ændrede internettet hele den globale kommunikation. Trafikken af data skabte fundamentet for det, vi også kalder informations- eller netværkssamfundet.
Der blev også adskillelse af tid og rum.

Globalisering: Verdenen handler og binder mere sammen

Individualisering: Proces hvor man bliver mere individuel og laver sit eget liv

Refleksivitet: Når mennesker undersøger sig selv

Systemafhængighed: At man er afhængig af et system, fx børnehaven, arbejde, telefon osv.

Nogle siger at det senmoderne samfund er et følelses diktatur, og at vi selv vil gøre det vi vil, og at fornuft og det gode argument er tabt og glemt (TLJ)

Familien

Familien har 4 grundfunktioner:
Økonomi: Forældrene skaffer bolig, mad, vand, strøm osv.
Reproduktion: Lave nye mennesker
Socialisering: Opdrage børnene
Følelser: det er et sted man kan vise sine følelser
Den senmoderne familie: karakteret ved at begge ægtefæller er ude på arbejdsmarkedet og børnene bestemmer meget i familien, flere bliver skilt,

Der er forskellige typer senmoderne familier (Dencik = the guy):

Den stærke senmoderne familie (teamfamilien): de er en god familie, med dialog, aftaler osv.

Den traditionelle senmoderne familie: Forældrene bestemmer alt

Svingdørsfamilien: samværet har en lille rolle, man kommer selv til og fra steder og man ser kun hindanden i døren

Det sociale akvarium: alle sidder bare i deres eget rum og ser TV og der er ingen fælles aktiviteter

Opdragelse i den senmoderne familie handler meget om fantasi, selvstændighed og ansvarsfølelse og deles op i fire typer:

Den autoritære opdragelsesform: Forældrene bestemmer og børnene er lydige

Den autoritative/demokratiske opdragelsesform: Mere demokratisk opdragelsesform

Den iagttagende/laissez faire opdragelsesform: laissez faire betyder “at lade stå” børnene bestemmer mere

Forsømmelighedens lassiez faire: forældrene magter ikke at opdrage børnene

I nyere tid ser man at der er mange der ikke bor sammen eller ikke laver en familie
En tredjedel af danske voksne er single
Kvindefrigørelsen i 1960’erne gjorde også at de ikke gad at danne familie da de ikke har brug for en mand
Skilsmisser er også et stort problem

Primære behov: sove, spise personlig pleje

Kvinder står for det meste stadigvæk for de primære behov osv.
Når manden og konen for børn arbejder moren ikke og manden arbejder lidt mere
Generelt bruger manden også mere på fritid end kvinden
Og selvom det ser dårligt ud er Danmark en af de få lande hvor der er mange mænd hjemme og mange damer på arbejdsmarkedet

Flex-tid: arbejde og fritid er det samme sådan cirka, man er mindre samme med sine venner og familie

No Responses

Speak your mind