Når man taler om økonomi i samfundsfag er det i en helhed og ikke individet Aktører: […]