Sociologi: læren om samfundet Makrosociologi: Når man ser på normer og strukturer i et samfund Mikrosociologi: […]