Sociologi: læren om samfundet Makrosociologi: Når man ser på normer og strukturer i et samfund Mikrosociologi: […]
Undersøgelsesspørgsmål: skal være med til at give direkte svar på det, man gerne vil vide noget om. […]