Det står i retsplejelovens § 178, at: Udebliver et vidne uden lovligt forfald […..] kan retten: […]