Mitose (somatisk // Ukønnet celledeling): når de to datterceller er ens til modercellen (har lige mange […]