Forbrænding:

Når er molekyle(ofte kulhydrat), sammen med oxygen(skal være der før noget kan brænde) og lavet CO2 og vand

Elimination:

Der fraspaltes et mindre molekyle fra et organisk stof under dannelse af en dobbeltbinding eller triplebinding

Addition:

Der lægges noget til et organisk stof under sprængning af den ene binding i en dobbeltbinding (eller en eller to bindinger i en triplebinding)

Substitution:

Et atom eller en atom gruppe udskiftes med et andet atom eller en anden atom gruppe

Kondensation:

En reaktion hvor to molekyler eller funktionelle grupper bliver til et molekyle, hvor der så sker en fraspaltning af et mindre molekyle (ofte vand)

Hydrolyse:

En alkyn kan let omdannes til en alken, derfor kan addition også sker i alkyner selvom det ikke har dobbeltbindinger

No Responses

Speak your mind