Skabelonstrengen(mRNA): det der bliver lavet til ny DNA

RNA-polymerase: Det enzym der starter processen UDEN en primer

Transskirptionsfaktorer: de enzymer der hjælper RNA-polymerase finde genets placering på genomet

Promoter: der hvor transskriptionsfaktorerene binder sig til bestemte basepar

Præ-Messenger-RNA(præ-mRNA): det der bliver til rigtigt/færdigt mRNA

Når RNA-polymerasen har passeret et område af DNA’et gendannes hydrogenbindingerne mellem baserne

Terminator: det område RNA-polymerasen frigøres fra DNA’et, og det ligger umiddelbart i forlængelse af genet

I tilknytning til genområdet kan der også befinde sig andre transskriptionsfaktorer der afgør, hvor aktiv RNA-polymerasen skal være. Det er meget vigtigt for cellerne at de kun bruger energi på at danne de proteiner, der er brug for i en passende mængde, så genernes transskription er en nøje reguleret proces

Det  dannede  præ-mRNA  skal  modificeres  før  det  kan  oversættes  til  protein. For at kunne transporteres ud af kernen, skal det forsynes med en ‘hætte’ og en ‘hale’. Hætten er et særligt guanin-nucleotid som bindes ‘omvendt’ på præ-mRNA i 5’-enden, mens halen består af mange adenin-nucleotider  og  kaldes  en  poly-A  hale.  Begge  dele  beskytter  RNA-molekylet mod nedbrydning i cytoplasmaet. Endvidere fjernes større  sektioner  af  RNA-molekylet  som  man  kalder  introns.  Det  sker  ved hjælp af nogle store RNA-holdige enzymkomplekser, spliceosomerder findes i kernen.

RNA: enkeltstrenget, og indeholder ribose i stedet for 2-deoxyribose, samt basen uracil i stedet for thymin

Messenger-RNA: mRNA, er en skabelon

Transport-RNA: tRNA, transportere aminosyrer over til ribosomet og mRNA’et
tRNA ser mærkeligt ud da der sker baseparbindinger mellem dens egne baser

Ribosomal-RNA: rRNA, får translationen til at foregå korrekt

Intron: ikke vigtige, koder ikke for noget, spliceosomer klipper det væk
Baserne bliver kodet tre og tre

Exon: vigtig, koder noget

Codon: 3 baser sammen i mRNA

Anticodon: 3 baser sammen i tRNA

Triplet: 3 baser sammen

Ribosomer: meget store RNA-holdige enzymkomplekser, og er der hvor translationen foregår
Ribosomer består af en lille del og en stor del

Små Subunits: binder sig til mRNA ved det startkode(AUG)

Derefter ankommer det tRNA-molekyle  som  bærer  på  aminosyren  methionin,  og  baseparrer  med  dets  anti-codon  til  mRNA  hvorefter  den  store  subunit  af  ribosomet bindes
Samles først når translationen skal ske

No Responses

Speak your mind