Politik: Et begreb med mange betydninger. David Easton har defineret politik som: “Den autoritative fordeling af værdier med gyldighed for et samfund.”

Der er 9 partier i Folketinget, der er delt op i 3 “familier”, den liberale, den konservative og den socialistiske:

Liberale:

Venstre(V)

Radikale Venstre(B)

Liberal Alliance(I)

Konservative:

Det Konservative Folkeparti(C)

Dansk Folkeparti(O)

Nye Borgerlige(D)

Socialistiske:

Socialdemokratiet(A)

Socialistisk Folkeparti(F)

Enhedslisten(Ø)

Alternativet(Å)

Den tyske sociolog Max Weber fremhævede embedsværkets rationalitet i begyndelsen af 1900-tallet, da han beskrev forvaltningen. De klare regler i bureaukratiet var en grundsten i den fremvoksende rettsstat. Reglerne skulle sikre, at alle borgere blev behandlet lige. AKA politikerne var meget bedre den gang

Djøfisering: Det er en betegnelse for den måde, som man siden 1980’erne har brugt til at styre den offentlige sektor. New Public Management handler om, at de offentlige institutioner bliver styret med målsætninger, effektmålinger og økonomisk motivation.

Ideologi: Policy seeking

Parlamentarisk faktor: Office seeking

Popularitet/opinion: Vote-seeking

Marginalvælgere: nogle der vælgere nye partier hvert år

Kernevælgere: nogle der tager det samme hele tiden

Nærhedsprincip: vælger efter holdning

Retnings Princip: vælger efter fremtiden

Populisme:
Har fire kendetegn

  1. En karismatisk frontfigur
  2. Simple løsninger på uløste problemer
  3. Den henvender sig til “folket”
  4. Den udpeger en fjende, der skader folket

Globalisering:

  • Tættere økonomisk integration
  • Øget gensidig afhængighed

Årsag:

  • Liberalisering af lovgivning (handel med varer, handel med værdipapirer)
  • Digital kommunikation
  • Lave transport omkostninger (transport via containerskibe)

No Responses

Speak your mind