Carbonforbindelsernes kemi, dog få carbon holdige stoffer betegnes under uorganisk kemi

Indeholder: C, O og H

Navngivning:
Først finder man den længste kæde og det er efternavnet

Hvis der er en dobbeltbinding eller triplebinding så er det den kæde den er en del af som er den vigtigste/længste så den der skal være efternavnet
Så nummerere man Carbonatomerne (den vigtigste er nummer 1)
Atomet der står først i navnet skrives i alfabetisk rækkefølge fx brom står før ethyl

Stofferne som ikke er organiske aka ikke alkaner, alkener, alkyner osv. Skal ikke have endelsen -yl, men står bare som deres navn

Hvilket carbon atom den er på:Navn:Hvilket carbonatom den er på:Navnet med -yl på:Længste kæde:
3Brom5 og 3 (skrives: 5,3)Ethan-yl = ethyloctan
  3 brom – 5,3 triethyloctan  
—————————————————————————————————————————————————————————————————–

Hvis der er en dobbeltbinding eller triplebinding, så skal hvor den carbon atom den er stå inde i navnet:
Fx oct-3-en, så er dobbeltbindingen på carbonatom nummer 3
Der kan også findes form hvor den er en cirkel, dette hedder en cyklo-(navn på stof)

Altan: enkeltbinding mellem carbon (c*2+2=h)

Alten: dobbeltbinding mellem carbon (c*2=h)

Alkyn: triplebinding mellem carbon (c*2-2=h)

Alkohol: Har også et OH

Mættet: Ingen dobbeltbindinger

Umættet: Mange dobbeltbindinger

Enkelbindinger bøjelig, imens dobbeltbindinger er stiv og ikke fleksible.

Ethym er det simpleste eksempel på en tripel binding

No Responses

Speak your mind