Aksonhalsen: Triggerområde, det er er hvor der er mange kanaler og receptorer der for signalerne igennem axonet og hen til synapsen

Hvilemembranpotientale: flere Na ioner går ud end Kalium kommer ind så celle bliver positiv udefra og negativ inden i
Det som holder kroppen i gang også når vi sover
-70 millivolt er det der er imellem synapserne når man sover

Tærskelværdien: -50 millivolt når der skal begynde at få en masse natrium ind så man kommer op og i gang
Når der er mange natriumioner så mV er på 30/40 så siger den til cellen at Kalium(+) skal strømme ud

Hyperpolarisering: det giver signalet retning, gør nede under hvilepotientalet for at gøre at signalet ikke strømmer tilbage eller der starter et nyt signal

Der er 4 forskellige ind/udgange:

1 Na/K pumpe (har brug for ATP, er aktiv)

1 Na kanal (har IKKE brug for ATP)

1 K kanal (har IKKE brug for ATP)

1 Ca kanal (har ikke brug for ATP)

De forskellige ind/udgange er over det hele på soma’et og axon’et, men der findes flest på axonhalsen

Synapserne rammer aldrig hindanden

Hvis der kommer rigtig mange natrium ioner ind bliver nervecellen midlertidigt positiv indeni og negativ uden i

Transmitter stoffer i synapsen er calcium ionerne
Når calcium rammer natrium kanalerne åbner den også kommer der mere natrium ind IKKE calcium den åbner bare kanalen
Når signalet/natriummet er gået igennem genoptager synapsen calcium ionerne igen

Transmitterstoffer:

GABA: kontrollere muskel koordination

Dopamin: kontrollere indlæring og lykken ved at opleve nye ting osv.

Serotonin: kontrollere generelt følelser og pleasure (bruges i lykkepiller)

Acetylkolin: er et godt stof der sender en besked

Natrium-kalium-pumper danner membranpotentiale:

Der er stor forskel på koncentrationen af forskellige ioner inde i et neuron og uden for neuronet.
Det skyldes især en særlig type transportproteiner i neuronets membran, som kaldes natrium-kalium-pumper.

Natrium-kalium-pumper fungerer ved at pumpe Na+-ioner ud af neuronet.
Samtidig pumpes K+-ioner ind i neuronet fra cellens omgivelser.

Processen forbruger energi, som stammer fra spaltningen af ATP til ADP + Pi (en fri fosfation). Da processen kræver energi, er der altså tale om aktiv transport af ioner over membranen. Natrium-kalium-pumpernes aktivitet betyder, at koncentrationen af Na+ er høj uden for neuronet, mens koncentrationen af K+ er høj inde i neuronet.

Natrium-kalium-pumper fungerer på den måde, at hver gang tre Na+-ioner pumpes ud af neuronet, pumpes kun to K+-ioner tilbage i cellen.
Det betyder, at der opbygges en relativ negativ ladning inde i neuronet.
Der er med andre ord en spændingsforskel over neuronets cellemembran.
Når cellen ikke er i gang med at sende en impuls, er spændingsforskellen ca. -70 mV. Denne spændingsforskel kaldes for hvilemembranpotentialet.

Du skal derfor huske på tre fysiske eller kemiske forskelle over membranen, når neuronet er i hvile: Der er en høj Na+-koncentration uden for cellen ift. inde i cellen Der er en høj K+-koncentration inde i cellen ift. uden for cellen Der er en spændingsforskel over membranen, fordi der samlet set er flere positive ioner uden for cellen end inde i cellen.

Synapse spalten: det rum der er imellem synapserne (der hvor de ikke rører hindanden)

Hæmmende og fremmende synapser:

GABA og Cl-: hæmmende

Acetylkolin og Na+: fremmende

Belønning systemet:

Hvorfor: sikre vores overlevelse

Hvordan: vi reagere på et og får tilfredsstillelse og psykisk velvære

Hvor: Områder i midt hjernen, mellem hjernen, det limbiske system(i storhjernen) og den frontale cortex

BBB(Blood-Brain-barrier): en barriere der holder alt muligt fra at komme ind i hjernen

No Responses

Speak your mind