Atom: udelelig (på græsk, men er ikke rigtigt)

Isotop: samme stof med forskelligt antal neutroner

E: Energi der bliver produceret
H: brint
Fe: jern
U: uran
Blå: der sker fusion
Lilla: der sker fission

Atom kerner der smelter sammen, aka laver et nyt stof plus energi og stoffet ender med at være jern
Fission, spaltes, der burges energi på at lave jern

Kvarker:

Kvart-typenavnladning
U, c, tUp, charm, top+2/3*e
D, s, bDown, Strange, bottom-1/3*e
———————————————————————————————————————————————-

e: elementarpartikel

/\-partikel: en partikel der består af forskellige kvarker

Œ-meson: en meson der består af en kvark og en antikvark

Proton Vægt: 1,0073u /

Neutron Vægt: 1,0087u

Og man kan finde ud den frigjorte energi i processen hvor et grundstof går til et anden grundstof, ved at trække dem fra hinanden også sætte den ind på m’s plads i E=m*c^2

Baryoner: partikel der består af 3 kvarker

Gluoner: Det der holder kvarker sammen (opkaldt efter “glue” fra engelsk)

Kvarker optræder ALDRIG alene.

No Responses

Speak your mind