Ydre immunsystem:

 • Hud
 • Luftveje og slimhinder /cilier og mucus)
 • Mavesyre (lav PH, enzymer)
 • Lyzosym i tårer og andre sekreter

Uspecifikke forsvar:

 • Forhindre patogene mikroorganismer i at inficere celler og væv
 • Bekæmper infektioner
 • Aktivere det specifikker forsvar

Immun organismer og molekyler i kroppen:

 • Fagocytose (mikroorganismer), (har ikke en hukommelse fra tideligere infektioner)
 • Granulocytter
 • Monocytter og makrofager
 • Dendritter
 • NK-celler
 • Masterceller

Immunsystemets proteiner:

 • Cytokiner (fællesbetegnelse for små proteiner der fungere som signalmolekyler mellem cellerens immunforsvar)
 • Interferoner (særlig stærk anitvirale egenskaber)

Inflammation (uspecifik bekæmpelse):

 • Cytokiner udskilles
 • Øget mænge plasma fører til større koncentration af antistoffer, komplementproteiner og anitmikrobielle peptider

Overfladeproteiner og anitgener:

 • Clycoproteiner MNC I og II også kladet vævstypeanitgener
 • Toll-like receptorer (TLR)

Det specefikke immunforsvar:

 • T- og B-lymforcytter
 • T-hjælpeceller eller T-dræbercelle
 • B-lymforcytter kan omdannes til fx B-huskeceller og udgør 5-15 % af cirkulerende lymfocytter

Antistoffer:

 • B-lymfocytter og kloner af plasmaceller producere antistoffer
 • Antistoffer (Y-formet grundstruktur, opbygget af fire kæder – to lange og to korte, ca. 440 aminosyre for de lange og ca. 210 for de korte)

Bekæmpelse af virus – samarbejdet mellem det uspecifikke og det specifikke forsvar.

Vaccinationer:

 • Kaldes også immunisering
 • Aktiv immunisering
 • Genetisk vaccination

Immunologiske metoder – værktøj fra immunforsvaret:

 • Kan omhandle kvalitative test, semi-kvantitative og kvantitative test hvor der fx kan bestemmes mængden af antistoffer og antigener
 • Immunassay
 • ELISA-test
 • Western Blotting

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *