Ydre immunsystem:

 • Hud
 • Luftveje og slimhinder /cilier og mucus)
 • Mavesyre (lav PH, enzymer)
 • Lyzosym i tårer og andre sekreter

Uspecifikke forsvar:

 • Forhindre patogene mikroorganismer i at inficere celler og væv
 • Bekæmper infektioner
 • Aktivere det specifikker forsvar

Immun organismer og molekyler i kroppen:

 • Fagocytose (mikroorganismer), (har ikke en hukommelse fra tideligere infektioner)
 • Granulocytter
 • Monocytter og makrofager
 • Dendritter
 • NK-celler
 • Masterceller

Immunsystemets proteiner:

 • Cytokiner (fællesbetegnelse for små proteiner der fungere som signalmolekyler mellem cellerens immunforsvar)
 • Interferoner (særlig stærk anitvirale egenskaber)

Inflammation (uspecifik bekæmpelse):

 • Cytokiner udskilles
 • Øget mænge plasma fører til større koncentration af antistoffer, komplementproteiner og anitmikrobielle peptider

Overfladeproteiner og anitgener:

 • Clycoproteiner MNC I og II også kladet vævstypeanitgener
 • Toll-like receptorer (TLR)

Det specefikke immunforsvar:

 • T- og B-lymforcytter
 • T-hjælpeceller eller T-dræbercelle
 • B-lymforcytter kan omdannes til fx B-huskeceller og udgør 5-15 % af cirkulerende lymfocytter

Antistoffer:

 • B-lymfocytter og kloner af plasmaceller producere antistoffer
 • Antistoffer (Y-formet grundstruktur, opbygget af fire kæder – to lange og to korte, ca. 440 aminosyre for de lange og ca. 210 for de korte)

Bekæmpelse af virus – samarbejdet mellem det uspecifikke og det specifikke forsvar.

Vaccinationer:

 • Kaldes også immunisering
 • Aktiv immunisering
 • Genetisk vaccination

Immunologiske metoder – værktøj fra immunforsvaret:

 • Kan omhandle kvalitative test, semi-kvantitative og kvantitative test hvor der fx kan bestemmes mængden af antistoffer og antigener
 • Immunassay
 • ELISA-test
 • Western Blotting

Engelsk Gennemgang af hvordan cellerne bekæmper en bakterie eller virus:

One Response

 1. I believe you have made several truly fascinating points. Not too many others would actually think about it the way you just did. I am really impressed that there is so much about this subject that has been unveiled and you made it so nicely, with so considerably class. Topnotch one, man! Genuinely special things right here.

Speak your mind