Dominerende: et dominerende gen bestemmer over det vigende gen i et par.

Mitose: almindelig celledeling, hvor en celle deler sig og bliver til to celler, magen til moder- cellen.

Mutation: en tilfældig ændring i cellens DNA. Organisme: et levende væsen. Det kan være en plante, et dyr, en bakterie eller en svamp.

Radioaktiv stråling: stråler, der kan trænge gen- nem levende væv. Radioaktiv stråling udsendes af radioaktive materialer som uran og plutonium.

Ultraviolet stråling: meget kortbølget lys, som kan trænge ind i huden og gøre skade på DNA.

Vigende: et vigende gen kommer ikke til udtryk, hvis det findes sammen med et dominerende gen i et par.

Arvelige egenskaber er noget der nedarves fra forældre, som f.eks. hårfarve

Budbringer-RNA er RNA stykker som indeholder koden på bestemte proteiner. Budbringer-RNA er en kopi af DNA og bringer koden ud til ribosomerne. Det kaldes også B-RNA.

Cellekernerne: Den del af cellen, hvor DNA-stregen ligger

DNA: I alle vores celler findes en cellekerne, og der ligger alle generne på en lang spiralsnoet streg, der er bundet sammen med sukker. Den streng kaldes DNA. De enkelte dna strenge kan ikke ses i mikroskoper, fordi de er for tynde.

Enzym: Stof der hjælper en kemiske reaktion i gang eller forøger hastigheden på reaktionen.

Gener findes som små stykker på DNA stregen, og hvert gen bærer koden til et bestemt protein. Genernes kode dannes af fire stoffer, Adenin,thymin, guanin og cytosin.

Kromosomer: En bestemt struktur, som DNA har under celledelingen, det er også det der indeholder det arvelige materiale. De er bygget op af DNA. Kromosomer er lette at farve, med forskellige kemikalier, så kan man lettere se dem i gennem mikroskoper. Kromosomer fordobles, når cellerne deler sig. Man kan se kromosomerne lige inde cellerne deler sig.

Dobbeltspiral er to spiraler snoet om hinanden.

En ribosom er et lille mørkt korn i celleslimen, og det er det der fremstiller proteiner.

RNA er et enkeltstrenget molekyle der indgår i processen, med opbygning af proteiner.

Transport-RNA er et RNA stykke som indeholder koden til et enkelt aminosyrer, og den bringer aminosyrerne over til ribosomerne Stofferne sidder i par Trappetrinnene på DNA-stigen dannes af de fire stoffer: adenin, cytosin, guanin og thymin. De fire stoffer A, C, G og T sidder således, at to stoffer danner par og udgør et trappetrin på DNA-stigen. Men de sidder ikke tilfældigt. Hvis der er adenin på den ene side af DNA-trappen, sidder der altid thymin overfor. Sidder der guanin på den ene side af DNA-trappen, er der altid cytosin overfor.

Inden i cellekernen findes der 1,7 m DNA.
Tovene i DNA-strengen er lavet af sukkerstof og fosforsyre.
Adenin, Cytosin, Guanin og Thymin er bygget op kvælstof.
Rækkefølgen af par på DNA-stregen bestemmer koden for de proteiner, cellerne danner.

No Responses

Speak your mind