General Matematik

N= Naturlige tal (1, 2, 3, 4……

Z= Hele tal (både negative og positive tal) (ingen decimaler)

Q= Rationelle tal (brøker)

R= Reale tal (tal som er uendelige og ikke kan sættes i en brøk) (pi, e, kvadratroden af

C= Komplexe tal (i, j og k)

Absolut/numerisk værdi: |x|, er positiv version af tallet i midten
Ex.
|4| = 4
|-4| = 4