Hvid blok: Let Opløseligt — Sort blok: Tungt Opløseligt — *= Stoffet Eksisterer Ikke

Fældningsreaktion: En fældningsreaktion er inden for kemien en blanding af to forskellige opløsninger, hvori de oprindelige ionforbindelser blandes til nye ionforbindelser som giver anledning til bundfald.

Definition: 2 letopløselig salte og blander dem så får man et tungstopløseligt salt og noget i opløsningen

Ved 20 grader er grænsen mellem et tungtopløseligt stof og et letopløseligt 2 gram per 100ml vand

(s) = solid/fast

(l) = liquid/flydende

(g) = gas

(aq) = Aqueous solution/vand som opløsningsmiddel/noget der er opløst i vand

Vi skriver altid aq når man har opløst noget i vand fx salte

Alle stoffer er farlige, det kommer bare an på hvor meget du tager

Man kan finde ud af hvilket stof der er bundfaldet ved at se på skemaet og det stof der er tungt er det der er bundfaldet

No Responses

Speak your mind