Mekanisk energi = Ekin + Epot

Kinetisk energi/bevægelsesenergi
Potentiel energi/elastisk energi

Strålings energi
Termisk energi
Elektrisk energi
Kemisk energi
Kerne energi

Energikilde: kilden for energi

Energimodtager: modtageren

Energikæde: flere forskellige energiformer

Energi kan ikke forsvinde

Den almindelig enhed for energi er J, joules
1 kWh = 3,6 MJ
1 kcal = 4,186 kJ
1 eV = 1,602 * 10-19J
1W = 1*J/s

Varmefylde:
E = c*m*ðt

Specifikke varmekapacitet (c): den mængde energi man skal bruge for at varme et kilo op en grad
I flydende vand er det: 4,186 kJ/kg grader

Ðt = temperatur ændring

Hastighed og fart er ikke det samme:
Hastighed en fart med en retning
Fart er bare størrelsen af farten

Terminal velocity:

F=ma
Fres = Ft – Fm = ma
På et tidspunkt er Fm=Ft og derfor bliver a=0

Kræfter angives i Newton, newton bliver forkortes som N.
0,1 kg = 1 Newton.  For at finde Newton skal man N(Newton)*M(meter) det kaldes også joule. Energi er et ord som har mange forskellige betydninger i det daglige sprog fx. Hun har masser af energi, hans computer bruger masser af energi.

Der findes mange energiformer 2 af dem er Bevægelsesenergi som kaldes for kinetisk energi og det er en genstands bevægelses energi Ekin
Formelen for kinetisk er Ekin = 1/2 * m(masse)  * V²(hastighed)
Den anden energiform heder potentielt energi eller beliggenhedsenergi.
Formlen for potentiel energi er Epot = m(masse)*g(tyngdeacceleration)*h(højde).
Tyngdeacceleration har talværdien 9,8 m/S².
Massen skal indsættes i kg og højden i meter.

Varmeenergi er et udtryk for molekylernes bevægelsesenergi. Varmeenergi blev tidligere angivet i enheden kalorie der forkortes cal.

Energi kan skifte form til en anden. Beliggenhedsenergi kan omdannes til bevægelsesenergi. For andre energi former fx. Varme-, elektrisk- og kemiskenergi kan energien også skifte form.

Effekt kendes spm enheden watt(w)

En naturlov er fx. Energien bliver bevaret(energien forsvinder aldrig) og massen er bevaret(intet forsvinder)

No Responses

Speak your mind