Tilstandsformer:

S: solid (lille afstand mellem molekylerne)

L: liquid (større afstand mellem molekylerne)

G: gas (stor afstand mellem molekylerne)

?: plasma

Aq: aqueous (opløst i vand)

Amfo-ion: en ion der både har en negativ og positiv ion (se proteiner)

Kondensationsreaktion: reaktionstypen hvor vand frigives som et restprodukt

Hydrolyser: reaktionstypen hvor vand optages idet fx en kovalent binding opløses)

Se Organisk kemi –> reaktionstyper

Ion-dipolbinding: ladede  sidegrupper  tiltrækkes  af  polære  sidegrupper.

De  stærkeste  bindinger er elektronparbindinger, og i aftagende styrke kommer dernæst ionbindinger, hydrogenbindinger og  ion-dipolbindinger,  mens  de  svageste  bindinger  er  de  hydrofobe  interaktioner mellem upolære sidekæder.

Viskositet: hvor tynd eller tyk en væske, gas eller plasma er

Intramolekylære bindinger: Bindinger inde i molekyler som fx kovalente, ion osv.

Hydrogenbindinger forekommer særligt i vand (H2O)

Hydrogenbindinger er meget vigtige indenfor biologi, da substratet er ofte bundet sammen med enzymet via en hydrogenbinding

Homogen: noget der er det samme aka blandet sammen til den samme masse

Disulfidbinding: kan også kaldes en svovlbro

Stort set alle biologiske molekyler er holdt sammen af hydrogenbindinger

Syntese: en laboratoriefremstilling

Man kender ca. 10 millioner kemiske stoffer, 95% er organiske

Ugunstigt: Når et stof er ustabilt pga. hydrogenatomer

Tetraderopbygning: har vinkler på ca. 109 grader og skrives i strukturformlen som en tyk streg:

Plan opbygning: har vinkler på ca. 120 grader, og skrives:

Lineær opbygning: har vinkler på ca. 180 grader, og skrives:

Funktionelle grupper: dem der giver stoffet en funktion

Stoffer i 7. hovedgruppe vil som regel altid stå sammen så når man siger brom, så vil den næsten altid være stå som Br2

No Responses

Speak your mind