Cellens organer hedder: Organeller

En plantecelle er “firkantet” fordi planter(træer) kan blive meget store fx red Woods i Californien.
En dyrecelle behøver ikke at blive meget høj som dyr/mennesker

Osmose: Måden for cellen at stabilisere forholdene omkring sig fx salt indhold i sig selv og i sine omgivelser ved at enten sprøjte vand ud af vakuolen eller suge vand til.
Der er 0,9% salt inde i cellen.

Vakuole: Saft spænding, den opsuger vand og gør cellevæggen hård

Ribosomerne: Laver RNA til protein

Protein kanaler: Dem der kan får store molekyler som C6H12O6 (Glukose) ind og ud af cellen

Cellemembran: Den der lukker store molekyler ud, men lukker vand, ilt, CO2 osv. Ind og ud

Cytosol: væsken der befinder sig inde i cellen, men uden for kerne og organellerne

70% vand

30% tørstof

  • 15% protein
  • 6% RNA
  • 6% metabolitter
  • 1% DNA
  • 2% andet (uorganiske ioner)

Cellemembranen er lavet af fedt

Anaerob: Har ikke brug for ilt til at leve

Aerob: Har brug for ilt til at leve

Anaerob respiration: C6H12O6(Glukose) = 2CO2 + C2H5OH(Ethanol)

Aerob respiration: Normal respiration

Eukaryote celler: Celler med cellekerne

Prokaryote celler: Celler uden cellekerne

I celler findes ioner kun i vandige opløsninger(aq)

Koncentrationen af nogle ioner i celler og blodet, det ligner at der er flere positive ioner, men det er fordi mange af cellernes makromolekyler er negativt ladet som fx DNA, der er lavet delvist af fosfat (PO4-), samt de fleste proteiner der er negativt ladet pga. carboxylgruppen(COO-)

Makromolekyler: “store” molekyler som RNA, DNA og protein (bygget op af mindre molekyler og ioner)

Når polariteten af et makromolekyle  vurderes, giver det derfor  ikke mening at se på forskellen i elektronegativitet på enkelte bindinger. I stedet ses om molekylerne indeholder grupper, som øger vandopløseligheden, eller grupper som sænker vandopløseligheden

Hydrofile: øger stofs opløselighed i vand (polær)

Årsagen til at de hydrofile grupper øger vandopløseligheden er, at de kan lave hydrogenbindinger til vand. Hydrogenbindinger kaldes også for intermolekylære bindinger.

Hydrofobe: sænker stofs opløselighed i vand (upolær)

4 hydrofobe grupper opvejer virkningen af 1 hydrofil gruppe (ER IKKE ALTID RIGTIGT)

Alkohol + carboxyl syre = ester + vand

No Responses

Speak your mind