Fældningsreaktion: En fældningsreaktion er inden for kemien en blanding af to forskellige opløsninger, hvori de oprindelige ionforbindelser blandes […]
Tilstandsformer: S: solid (lille afstand mellem molekylerne) L: liquid (større afstand mellem molekylerne) G: gas (stor […]
Forbrænding: Når er molekyle(ofte kulhydrat), sammen med oxygen(skal være der før noget kan brænde) og lavet […]
Carbonforbindelsernes kemi, dog få carbon holdige stoffer betegnes under uorganisk kemi Indeholder: C, O og H […]
Et atom består af en kerne lavet af protoner og neutroner. Den har også nogle ringe […]
Elektronegativitet:Elektronegativiteten er et udtryk for hvor god atomet er til at tiltrække elektronerne i en elektronparbinding. […]