Man ved også hvor mange der neutroner der når ved hvilket stof det er fx. Uran er  har 92 p i kernen så ved vi 92-235 = 143 neutroner.

Når der findes to af det samme stof hedder det isotop. Mange af grundstofferne har flere udgaver af sig selv, det kommer an på hvor mange neutroner det har.

Stråling:
Der findes tre slags stråling (de tre første bogstaver i det græske alfabet)
Alfa – det er kun kernen der følger med. Alfapartiklen lige He med tal
Beta – det er elektroner
Gamma – det er energi – hård
Hvis et radioaktivt bliver ved med afgive stråling henfalder det og til sidst ender det med at blive til bly.

ALFAHENFALD

Ved et alfahenfald udsender en atomkerne en alfapartikel, 4,2,He, der består af to protoner og to neutroner. Ved henfaldet sker der en kerneomdannelse.

Her er to eksempler på alfahenfald.

Americium 241,95,Am er radioaktiv og udsender en alfapartikel, 4,2,He.

Protontallet falder derfor med 2 fra 95 til 93, og der dannes et nyt grundstof neptunium (Np). Kernetallet falder med 4 fra 241 til 237. Alfahenfaldet skrives som:

241,95,Am→237,93,Np + 4,2,He

Neptunium 237,93,Np er radioaktiv og udsender en alfapartikel, 4,2,He. Protontallet falder med 2 fra 93 til 91, og der dannes et nyt grundstof protactinium (Pa). Kernetallet falder med 4 fra 237 til 233. Alfahenfaldet skrives som:

237,93,Np → 233,91,Pa + 4,2,He

BETAHENFALD

En betapartikel er en elektron, som udsendes fra atomkernen. Ved et betahenfald omdannes en neutron til en proton og en elektron, og elektronen udsendes fra kernen. Der sker en kerneomdannelse, hvor den nye atomkerne har en ekstra proton, men det samme antal kernepartikler.

Her er to eksempler på betahenfald.

Strontium 90,38,Sr er radioaktiv og udsender en betapartikel. En neutron omdannes til en elektron og en proton, herved stiger  protontallet med en, men kernetallet ændres ikke. Betahenfaldet skrives som:

90,38,Sr → 90,39,Y + e

Yttrium 9039Y er radioaktiv og udsender en betapartikel. En neutron omdannes til en elektron og en proton, herved stiger protontallet med en, men kernetallet ændres ikke. Betahenfaldet skrives som:

90,39,Y → 90,40,Zr + e

GAMMAHENFALD

Cæsium 13755Cs er radioaktiv og udsender en betapartikel. Ved betahenfaldet omdannes 137,55,Cs til 137,56,Ba, som har et energioverskud, det markeres med en stjerne 137,56,Ba*.

137,56,Ba* slipper af med energioverskuddet ved at udsende en foton. Gammahenfaldet kan skrives som:

137,56,Ba* → 137,56,Ba + γ

No Responses

Speak your mind