Et atom består af en kerne lavet af protoner og neutroner. Den har også nogle ringe omkring sig med elektroner i. Elektroner er negative, protoner er positive og neutroner er neutrale. Der findes to slags ladninger positiv og negativ. Enheden for ladning kaldes coulomb (C).

Atomnummeret: hvor mange protoner der i kernen

Isotop: et atom med samme antal protoner men forskelligt antal neutroner

Atom masse: målt i unit(u) hvor protoner og neutroner er 1u og elektroner er 1/1836u, derfor regner man ikke elektroner med.

Massen der står på det periodiske system er gennemsnittet af alle de forskellige isotoper, og derfor er det nogle mærkelige tal

Grupperne i det periodiske system: gruppe nummer = antal elektroner i yderste skal

Ædelgasser: stoffer i 8/18 gruppe, der ikke reagere med andre stoffer, bortset fra Helium og er kemisk inaktive

Ædelgasreglen(oktetreglen): når en atom har 8 elektroner i yderste skal er atomet stabilt

Dublet reglen: noget vil have 2 elektroner

Antallet af elektroner: betydning for stoffets kemiske egenskaber (samme gruppe = samme egenskaber)

Perioderne i det periodiske system: Antal elektronskaller

Elektronstrukturen: hvor mange elektroner der er i hver skal fx 2, 8, 1 som er Natrium

Skal 1: K-skallen, skal 2: L-skallen, skal 3: M-skallen, N, O, P, Q

Valenselektronerne: de yderste elektroner

Formlen for max antal elektroner i en skal er 2*n2, hvor n = skal nummer

Overgangsmetaller: grupper 3-12, hvor alle stofferne (med få undtagelser) har to elektroner i den yderste skal

I grupper 1-2 og 13-18 fylder der hen igennem grupperne en elektron mere i den yderste skal og for gruppe 3-12 er det i næst yderste skal.
Og i Lantanoider og actinoider er det i tredje yderste skal

Lanthanoider og actinoider: De stoffer der ikke er inde i det periodiske system (betyder ikke noget)

Trappen er skillelinjen mellem metaller og ikke-metaller

Halvmetaller: det stoffer der er tæt på trappen og har egenskaber der minder både om metaller og ikke-metaller

Simple ioner: når et enkelt atom afgiver eller optager elektroner for at opfylde Ædelgasreglen

Når atomet afgiver en elektron bliver den positiv ladet når den optager bliver den negativ

Metaller danner oftest positive ioner og ikke-metaller negative

Positive ioner: Kationer

Negative ioner: Anioner

Sammensatte ioner: 2 eller flere ikke-metaller som har en samlet ladning

Altid den positive ion først i navnet

Simple ioner(kun et atom) navne:

Positive ioner ——–Negative ioner
Endelsen: -ion ——–Endelsen: -idion

Indekstal: tallet under et atom fx 2 i H2O

Rommer tal i et navn på et stof (fx Kobber(II)sulfat): Betyder det hvor meget den er ladet, fx hvis der står (II), skal Kobber se sådan her ud: Cu2-, men hvis der står (III), skal det være: Cu3-
(kan også skrives (2+) eller (3+))

Ionforbindelser/ionbinding: Forbindelse mellem et metal og et ikke metal også kaldt et salt, da det findes som saltkrystaller
Mange ionforbindelser er opløselige i vand(aq)

Når ionforbindelsen opløses, skyldes det at vand omgiver hver ion, hvor den positive del af vandet(H) omgiver chloridionen og den negative del(O) omgiver natrium ionen

Molekyle: flere ikke-metaller, der opnå Ædelgasreglen, ved hjælp af en elektronparbinding

Navngivning af molekyler: Ikke-metallerne skrives i følgende rækkefølge:

B     Si     C     As     P     N     H     Te     Se     S     O     At     I     Br     Cl     F

Derfor ser vand sådan her ud: H2O og ikke OH2

Hvis der kun er et stof i molekylet fx O2 sætter man ikke -id bag på

No Responses

Speak your mind