Lysår(ly): Hvor langt lys rejser på et år i rummet (299.800 km/s)
1 ly = 299.800 km * 60 * 60 * 24 * 365,25 = 9.460.000.000.000 km = 9.460 mia. km

Parsec(pc): 3,26 lysår

Størrelsesklasser(m, magnitude): Måden at identificere hvor klar eller usynlig stjernen er

Astronomisk enhed(AE): afstanden mellem Jorden og Solen

Absolut størrelsesklasse: En stjernes abolutte størrelsesklasse er defineret som den størrelsesklasse, stjernen ville have, hvis den befandt sig i en afstand på 10 pc

Formel for beregning af absolut størrelsesklasse:

M= Den absolutte størelsesklasse

m= Størrelsesklasse

r= afstanden til stjernen målt i pc

Og man kan selvfølgelig også finde de andre værdier ved at isolere m eller r

Parallaksemetoden: Parallaksemetoden er en metode til at måle afstanden til stjerner, der er “tæt” på Solen. Ideen i metoden er, at stjerner, som er tæt på os, flytter sig frem og tilbage på himlen i forhold til fjernere stjerner i løbet af 1 år på grund af Jordens bevægelse rundt om Solen

Buesekunder: en 60 del af en 60 del grad/vinkel

Geocentrisk: jorden er i midten

Heliocentrisk: solen er i midten

Fotometrimetoden: Måden at finde afstanden og størrelsesklassen med stjernens lys, hvor man kigger på lysets spektrum hvor man kan se hvor meget fx hydrogen.

No Responses

Speak your mind