Lysår(ly): Hvor langt lys rejser på et år i rummet (299.800 km/s)
1 ly = 299.800 km * 60 * 60 * 24 * 365,25 = 9.460.000.000.000 km = 9.460 mia. km

Parsec(pc): 3,26 lysår

Størrelsesklasser(m, magnitude): Måden at identificere hvor klar eller usynlig stjernen er

Astronomisk enhed(AE): afstanden mellem Jorden og Solen

Størrelsesklasse 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Beskrivelse af lysstyrke 
Usædvanlig klar 
Meget klar 
Klar 
Rimeligt klar 
Svag 
Meget svag 
Næsten usynlig 
Eksempel 
Vega i stjernebilledet Lyren 
Altair i Ørnen og Deneb i Svanen 
De fleste stjerner i Karlsvognen 
Den svageste stjerne i Karlsvognen 
De 4 stjerner i rhomben i Lyren 
Planeten Uranus

Absolut størrelsesklasse: En stjernes abolutte størrelsesklasse er defineret som den størrelsesklasse, stjernen ville have, hvis den befandt sig i en afstand på 10 pc

Formel for beregning af absolut størrelsesklasse:

M = m + 5 – 5 * log(r)

M= Den absolutte størelsesklasse

m= Størrelsesklasse

r= afstanden til stjernen målt i pc

Og man kan selvfølgelig også finde de andre værdier ved at isolere m eller r

Oplevelsen: 
2 stjerner af forskellig størrelsesklasse 
Virkeligheden: 
IOIY 
20 IY 
Samme lysstyrke, förskellig afktand
Oplevelsen: 
2 stjerner af torskellig størrelsesklasse 
Virkeligheden: 
101y 
10 ly 
Forskellig lysstyrke, samme afstand

Parallaksemetoden: Parallaksemetoden er en metode til at måle afstanden til stjerner, der er “tæt” på Solen. Ideen i metoden er, at stjerner, som er tæt på os, flytter sig frem og tilbage på himlen i forhold til fjernere stjerner i løbet af 1 år på grund af Jordens bevægelse rundt om Solen

dd

Buesekunder: en 60 del af en 60 del grad/vinkel

Geocentrisk: jorden er i midten

Heliocentrisk: solen er i midten

Fotometrimetoden: Måden at finde afstanden og størrelsesklassen med stjernens lys, hvor man kigger på lysets spektrum hvor man kan se hvor meget fx hydrogen

M = m +5-5 *log (r)

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *